Žvelkite į ateitį jau dabar ir būkite pasiruošęs ateities iššūkiams

Žvelkite į ateitį jau dabar ir būkite pasiruošęs ateities iššūkiams 1194 1396 Creativitas

Gyvename nuolat besikeičiančiame pasaulyje, kur ne tik jaunimas yra perkrautas informacija. Tai sumažina mūsų gebėjimą pamatyti, kas mūsų laukia. Nors mes turime kaip niekada daug įrodymų ir mokslinių tyrimų apie tai kas vyskta dabar, esame vis mažiau tikri, kaip atrodys mūsų ateitis. Jaunimo informavimo darbas parodė, kad šiais besikeičiančiais laikais, sukuria pridėtinę vertę savo lankstumu, o tai įgyvendinama tik taikant holistinį požiūrį. Lankstumas yra mūsų stiprybė ir unikalus išskirtinumas visuomenei ir politikos formuotojams. Tačiau to nepakanka, kad ateinančius kelerius metus būtų įgyvendintas strateginis ar bent jau veiksmų planas. Mes studijuojame istoriją, bet mes nežinome, kaip žvelgti į ateitį. Todėl turime sukurti metodus, kaip pamatyti įžvalgas apie vidutinės trukmės ir ilgalaikius pokyčius. Kalbame apie laikotarpį nuo 10 iki 50 metų. Atrodo neįmanoma? Tada paklauskite savęs, kas apibrėžia ateitį?

Mokslo požiūriu, ateitis nėra iš anksto nustatyta. Todėl kiekviena suinteresuotoji šalis prisideda prie jos formos. Štai kodėl bet koks prognozavimo procesas turėtų užtikrinti dalyvavimą ir įtraukti įvairias suinteresuotas šalis. Tai praturtina ne tik rezultatą, bet ir suteikia visiems dalyviams unikalią mokymosi ir problemų sprendimo galimybę.
Jaunimo informavimas yra viena iš pirmųjų paslaugų, kuri pajaučia jaunų žmonių padėties pokyčius: 60-ajame dešimtmetyje staiga didėjant psichotropinių medžiagų vartojimui išaugo poreikis teikti teisines konsultacijas, 90-aisiais – migracija ir judumas po geležinės sienos griūties, 2000 m. – interneto ir informacinio raštingumo klausimai, 2010 m. – jaunimo nedarbas ir karo pabėgėliai. Jaunimo informacinės paslaugos teikiamos informuojant ir remiant jaunus žmones šiose krizinėse situacijose. Tačiau mes galėtume geriau stebėti visuomenės tendencijas ir pokyčius ir pasiruošti savo paslaugoms, kad galėtume reaguoti dar profesionaliau.

Ilagalaikis tarptautinis projektas Youth.Info: Future Youth Information toolbox siekė pritaikyti ateities prognozavimo metodologijas jaunimo informavimo ir konsultavimo srityje. Projekto partneriai kartu pilotavo įvairias veiklas ir pabandė apibrėžti, kaip 2030 metais galėtų atrodyti jaunimo scenarijus. Kviečiame susipažinti su vienu iš projekto rezultatų – Ateities prognozavimo metodiniu leidiniu bei išvadomis. Išvadas apibendrinančią santrauką rasite čia.

Projektą finansuoja ES programa Erasmus+