Strategiškai į ateitį: „Future Youth Information Toolbox“

Strategiškai į ateitį: „Future Youth Information Toolbox“ 2083 2083 Creativitas

2017 m. rugsėjo 12–14 d. Vilniuje vykusio susitikimo metu pradėtos naujos veiklos: su 9 tarptautiniais partneriais Lietuvoje ir Europoje pradedamas įgyvendinti projektas „Youth.Info: Future Youth Information Toolbox“, skirtas pagerinti jaunimo informavimo paslaugų kokybei ir jų pasiekiamumui vietos lygmeniu, sukuriant ir taikant jaunam žmogui priimtinus metodus. Šie metodai grindžiami įrodymais ir ateities jaunimo informaciniais poreikiais, atsižvelgiant tiek į jaunimo bendraamžių, tiek ir į jaunimo informavimo darbuotojų patirtis.

Projektas truks 20 mėnesių, aktyviai į veiklų įgyvendinimą įtraukiant 9 partnerius iš 8 skirtingų valstybių:

  • Creativitas, Lietuva
  • ERYICA, Liuksemburgas
  • Åbo Akademi University, Suomija
  • Youth Work Ireland, Airija
  • European Peer Training Organisation (EPTO), Belgija
  • Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin, Vokietija
  • Bundesnetzwerk Österreichische Jugendinfos, Austrija
  • Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“, Lietuva
  • National Youth Council of Latvia, Latvija

Įrodymais grįstas jaunimo informavimas ir ateities prognozės

Jaunimo informavimo ir konsultavimo srityje trūksta tyrimų apie jaunimo informacinius poreikius ir šių paslaugų poveikį. Taip pat pastebima, kad bendrai jaunimo sritis yra labiau reaktyvi nei sugebanti proaktyviai reaguoti bei kurti priemones, orientuotas į ateities prognozes. Nors ateities prognozavimo metodai sėkmingai naudojami kitose politikos srityse, jie niekada nebuvo pritaikyti jaunimo (informavimo) srityje.

Projekto metu bus atliekamas jaunimo informacinių poreikių bei šių paslaugų poveikio tyrimas, kurio rezultatai bus lyginami su 2013 m. atliktu ERYICA tinklo tyrimu. Pasitelkus ateities prognozavimo metodą, tyrimo rezultatai bus analizuojami, siekiant identifikuoti jaunimo informavimo kryptis ir ateities tendencijas. Naudojant šiuos rezultatus ir prognozes, bus sukurti 3 metodiniai įrankiai, skirti informacinių veiklų organizavimui.

Bendraamžių švietėjai – sklandus procesas ir patraukli informacija

Įvairių tyrimų, mokymų metu buvo pastebėta, kad organizacijos, dirbančios jaunimo informavimo srityje ne vienerius metus, naudojasi bendraamžis-bendraamžiui (angl. peer-to-peer) metodu, kuomet jauniems žmonėms suteikiama galimybė įsitraukti į veiklų planavimą, įgyvendinimą bei vertinimą ir atverti neribotas galimybes jų asmeniniam tobulėjimui. „Nesiekiama jaunų žmonių paversti bendraamžių patarėjais ar prižiūrėtojais, jie – tokie pat jaunuoliai, kurie žino šiek tiek daugiau ir gali lengviau įvardyti, kas vyksta jų aplinkoje ir numanyti, kokių veiksmų reikėtų imtis“, – šį principą pristato jaunimo informavimo ekspertas Johan Bertels iš Belgijos. Projekto metu sukurtus minėtus įrankius bus siekiama išbandyti ir pritaikyti pasitelkus bendraamžių švietėjus, taip siekiant įsitikinti įrankių patrauklumu ir aktualumu tarp jaunų žmonių, kuomet informaciją teiks jauni žmonės savo bendraamžiams. Tad projektas apima ir mokymo kursus, skirtus bendraamžių švietėjų parengimui ir įgalinimui.

Projekto pabaigoje, 2019 m. vasario mėnesį, Lietuvoje vyks konferencija, skirta didinti politinį sąmoningumą bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo svarba vietiniu, nacionaliniu ir europiniu lygmeniu. Konferencijos metu bus siekiama suburti sprendimų priėmėjus, tyrėjus bei praktikus iš Lietuvos ir Latvijos, kur bendrinis jaunimo informavimas ir konsultavimas žengia pirmuosius žingsnius, lyginant su kitomis Europos valstybėmis.

Šis tarptautinis strateginės partnerystės projektas, finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis.

Išsamiai su projektu galima susipažinti čia.

Daugiau informacijos: info@creativitas.lt