apie organizaciją

VŠĮ „Creativitas“ yra nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, įkurta dviejų entuziastingų jaunimo darbuotojų, mokymų vadovių ir draugių Alinos Bechterevės ir Agnės Rapalaitės.

Pagrindinis organizacijos veiklos tikslas – atverti erdvę kokybiškam ir kūrybiškam mokymui(si) bei skatinti eksperimentuoti asmens saviraiškos ir tobulėjimo, organizacijų plėtros srityse. Creativitas – tavo mokymo(si) partneris!

Misija

VŠĮ „Creativitas“ misija yra prisidėti prie nuolat besimokančios, ieškančios inovatyvių sprendimo būdų, atviros ir tolerantiškos visuomenės, gebančios kartu įveikti iškylančius socialinius iššūkius kūrimo.

Creativitas organizuoja:

  • Mokymus, mokymo kursus, konferencijas, seminarus, paskaitas ir kitas švietėjiškas, ugdomąsias veiklas, grįstas neformalaus ugdymo principais ir praktika, vaikams, jaunimui ir suaugusiems žmonėms. Taip pat siunčia savanorius iš Lietuvos ir koordinuoja užsienio savanorius Lietuvoje, pagal Earasmus + jaunimo srities programą.

Creativitas draugauja:

  • Su įvairiais socialiniais partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

Creativitas siūlo:

  • konsultuotis ieškant dalyvavimo galimybių ar veiklos savęs realizavimui.

Creativitas ieško:

  • žmonių, norinčių savanoriauti užsienyje ir Lietuvoje, įgyvendinti savo idėjas ar dalyvauti organizacijos veikloje.